mob.: +421 (0)903 810 404 email.: inspirask@gmail.com

       ÚVOD     |        DIZAJN     |        REALIZÁCIE     |     KURZY     |     KONTAKT     |
 
DIZAJN a ARCHITEKTÚRA interiérov
B1 - BASIK INTERIÉRU
Poradenstvo dizajnéra u zákazníka: obhliadka priestoru, zameranie, charakteristika stavby a interiéru. Základné rady a odporúčania
 
B2 - IDEOVÝ NÁVRH DIZAJNÉRA
Schématicky návrh zmien a úprav usporiadania priestoru, špecifikácia vhodných materiálov a farieb stien, podláh, zariadenia a dekorácií. Iné doplňujúce odporúčania a rady
B3 - Architektonická štúdia 2D (Dispozičné zmeny)
obhliadka priestoru, zameranie, 2D dispozícia navrhovaného aj pôvodného stavu (vhodné aj pre ohlásenie rekonštrukcie ev. drobnej stavby). Špecifikácia (popis) úprav a odporúčaní
B4 - Architektonická štúdia 2D + Ideový návrh dizajnéra
2D dispozícia navrhovaného stavu (môže byť aj farebná), s vhodným ergonometrickým umiestnením nábytku a interiérových prvkov. Určenie štýlu, výber vhodných farebných kompozícií, pomoc pri výbere rozmerovo, štýlovo a farebne vhodných kúskov
C1 - 3D Vizualizačná štúdia
Architektonická štúdia 2D (B3), Ideový návrh dizajnéra (B2), 3D náhľady do nového interiéru s priestorovým usporiadaním nábytkov a prvkov.
D1 - Konštrukčne riešenia a špecifikácie
D2 - Autorský realizačný dozor a technická príprava stavby
OZDRAVOVANIE interiérov
rýchala nenáročná úprava interiéru, zmenou usporiadania zariadenia, dekorácií a ľahkých interiérových prvkov, za účelom lepšieho predaja, fotografickej prípravy.
F1 - Feng-Shui analýza
Obhliadka, priestoru - stavby, rozčlenenie a analýza sektorov podľa feng-shui princípov. Návrh úprav a odporúčaní pre podporenie pozitív jednotlivých zón a utlmenie negatívnych vplyvov (možnosť podrobnejšej analýzy s 3D vizualizáciou zariadenia, prípadne následnou realizáciou)


© All right reserved 2023 - Ing. Zdenka Ilavská, LL.M. ©